آبگرم های سرعین و جاذبه های توریستی سرعین

آبگرم های سرعین و جاذبه های توریستی سرعین

در ايران بر طبق تعريف مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي وزارت صنايع آب معدني به آب هايي گفته مي شود که داراي املاح معدني، عناصر جزئي يا ديگر ترکيبات باشد و مستقيماً از چشمه يا نقاط حفر شده از طبقات زيرزميني به دست آمده و داراي خواص بهداشتي و درماني باشد و سرانجام مورد تأييد و بررسي متخصصان ذيصلاح قرار گرفته باشد.

معرفی آبگرم های سرعین

چشمه هاي معدني يا آب هاي معدني معمولاً به آب هايي گفته مي شود که از تشکيلات زمين ساخت خارج و داراي اثرات بيولوژيک و خواص درماني بوده و توسط مجامع علمي و پزشکي تأييد شده باشند. استان اردبيل به ويژه منطقه توده آتشفشاني سبلان از نظر تعداد فراواني چشمه هاي معدني در سطح کشور بي نظير و معروف مي باشد. اين آب ها را از نظر موقعيت مکاني و محل استقرار در پنج گروه مي توان معرفي کرد:

الف) مجتمع آبهاي معدني سرعين

ب) مجتمع آبهاي معدني سردابه

ج) مجتمع آبهاي معدني نير

د) مجتمع چشمه هاي معدني ارجستان

ه) مجتمع آبهاي معدني موئيل

آبگرم بش باجيلار:

از دیگر آبگرم های سرعین چشمه آبگرم بش باجيلار در شهر سرعين واقع شده است. دبي 5 چشمه روي هم رفته 13 ليتر در ثانيه و به صورت دائمي در جريان است. دماي آب در داخل استخر در حدود 35 درجه و ظاهري کدر، کمي ترش مزه و کمي بودار است. از آنيون هاي آن مي توان بيکربنات، کلرور، سولفات و کاتيونهاي آن کلسيم، منيزيم، سديم و پتاسيم مي باشد. هدايت الکتريکي آن براي 25 درجه حرارت 1200 و PH آن اسيدي است. ترکيب آب از نوع کلروبيکربنات سديم و گرم است.

براي درمان بيماريهاي عمومي و تسکين دردهاي عصبي و مفصلي استفاده مي شود.

آبگرم قهوه خانه ممتاز:

اين آبگرم نيز در داخل حياط قهوه خانه ممتاز واقع شده است. آبدهي اين چشمه 4 ليتر در ثانيه و جريان آن به صورت دائمي و متغير مي باشد. دماي آب در مظهر 47 درجه سانتي گراد است. ظاهر آب کمي تيره و مزه آن کمي ترش است. هدايت الکتريکي آن براي 20 درجه حرارت 1350 است. PH آن در حدود 6 و آنيون هاي مهم آن کلرور، بيکربنات، کربنات و کاتيونهاي مهم آن منيزيم، سديم و پتاسيم مي باشد.

براي درمان بيماري هاي سيستم حرکتي و بيماريهاي عصبي استفاده مي شود.

آبگرم ژنرال:

آبگرم ژنرال در شمال شهر سرعين واقع شده است. ارتفاع چشمه از سطح دريا 2000 متر است. مانند ساير چشمه هاي اين شهر، اين چشمه نيز در کف دره قرار گرفته است. دبي آب 6 ليتر در ثانيه و دماي آن در حوض 43 درجه سانتي گراد و مزه آب کمي ترش و بيرنگ مي باشد. آنيون هاي آن بيکربنات، کلرور، سولفات و کاتيون هاي آن سديم، کلسيم، پتاسيم، منيزيم مي باشد. هدايت الکتريکي آن براي 20 درجه حرارت 1400 و PH آن از نوع اسيدي و 6/2 است. تيپ آب آن از نوع کلروبيکربنات سديم است.

به علت داشتن عناصر فوق بيشتر براي تسکين دردهاي عضلاني و رفع روماتيسم استفاده مي شود.

چشمه گوز سوئي (آب چشم):

اين چشمه در کنار قهوه خانه واقع شده است که میتوان آن را جزو معروفترین آبگرم های سرعین نامگذاری کرد . دماي آب 21 درجه سانتيگراد و تقريباً اسيدي است. هدايت الکتريکي آن براي 20 درجه حرارت 900 است. مزه آب گس و بي بو است. آنيون آن بي کربنات و کاتيون آن کلسيم است. آب آن در رديف آب هاي بيکربنات کلسيک قرار دارد. آبدهي آن خيلي کم و در حدود 1 ليتر در ثانيه و از دو نقطه کف حوضچه با مقدار قابل توجهي گاز کربنيک و هوا با فشار خارج مي شود.

از آب آن براي درمان بيماري هاي چشم استفاده مي کنند.

آبگرم گاوميش گولی:

اين چشمه در شهر سرعين و در ارتفاع 1940 متري از سطح دريا، بر روي کف دره واقع شده است. آبدهي آن 140 ليتر در ثانيه و يکي از پر آب ترين چشمه هاي اين ناحيه است. آب آن به صورت دائمي و جوشان در جريان است. دهانه آن پراکنده و دماي آب در حوض 46 درجه سانتيگراد است. آب اين چشمه ترش مزه، بي رنگ و کمي بودار است (بوي هيدروژن سولفوره به مشام مي رسد) در اطراف مظهر چشمه و حوضچه ها کمي رسوبات زرد رنگ اکسيد آهن ديده مي شود. آنيون هاي آن کربنات، بيکربنات، کلروره، سولفات و کاتيونهاي آن کلسيم، منيزيم، سديم و پتاسيم مي باشد. هدايت الکتريکي براي 25 درجه حرارت 1300 و PH آن 58/6، باقيمانده مواد خشک شده از تبخير آب آن 678 ميلي گرم در ليتر بوده و آب آن در رديف آب هاي کلروره، بيکربنات سديک و کلسيک گرم مي باشد.

آب آن به علت داشتن ترکيب کلروبيکربناته سديک و کلسيک براي درمان بيماري هاي عمومي، بيماري هاي سيستم حرکتي (دردهاي مزمت روماتيسمي) و بيماريهاي زنان، خنازير و بيماريهاي قلبي و نيز تقويت عمومي بدن استفاده مي شود.

آبگرم پهنلو:

اين آبگرم در شمالي ترين نقطه شهر سرعين واقع شده است و از جمله آبگرم های سرعین می باشد. ارتفاع چشمه از سطح دريا به 1950 متر مي رسد. آبدهي چشمه در حدود 8/1 ليتر در ثانيه و به صورت دائمي و جوشان در جريان مي باشد. دماي آن در حوض 37 درجه سانتي گراد و هدايت الکتريکي آن براي 25 درجه حرارت 1360 و حالت نيمه اسيدي را دارد. رنگ آن تقريباً مايل به سبز است. آنيون ها و کاتيون هاي مهم آن کلرور، سولفات، سديم و پتاسيم مي باشد. آب آن در رديف آب هاي کلروبيکربنات سديم است.

از اين آبگرم براي درمان بيماري هاي عمومي و تسکين اعصاب و دردهاي مفصلي استفاده مي شود.

آبگرم قره سو (اعصاب سوئي):

اين چشمه در شهر سرعين و در جنب آبگرم «ساري سو» واقع شده است. ارتفاع چشمه از سطح دريا 1950 متر و چشمه در کف دره قرار دارد. دبي آن در حدود 5 ليتر در ثانيه و داراي جرياني دائمي و متغير با فصول و نيز به صورت جوشان در سطح زمين پديد آمده است. دماي آب حوضچه در حدود 44 درجه سانتيگراد و رنگ آن بي رنگ و مزه اي شبيه گس دارد. از آنيون هاي مهم آن سولفات، کلرور، بيکربنات و کاتيون هاي قابل توجه آن سديم، پتاسيم و منيزيم مي باشد. PH آب در حدود 2/6 و هدايت الکتريکي آن براي 20 درجه حرارت 1300 است. نوع آب آن از نوع کلروبيکربناته سديک است.

يکي از آبهاي مورد استفاده براي تسکين دردهاي روماتيسمي و نيز آرامش دهنده اعصاب و روان مي باشد.

آب معدني ارجستان:

روستاي ارجستان در 21 کيلومتري غرب اردبيل واقع است. در مرکز روستا و نيز در حومه آن چند چشمه آب معدني سرد و گاز دار وجود دارد. از اين آب معدني به دو صورت آب معدني بسته بندي شده در قالب بطري هاي يک و نيم ليتري توسط کارخانه آب معدني مس کو و همچنين به صورت چشمه اي دائمي که روي مظهر آب حوضچه اي سيماني سرپوشيده ساخته شده که آب آن بعد از پر شدن حوضچه به وسيله لوله اي در قسمت شرقي به بيرون سرازير شده و مورد استفاده اهالي و گردشگران قرار مي گيرد. آب معدني داراي آب سرد بي بو با مزه گس گازدار بوده، که به صورت نوشيدني طبيعي و مفيد از آن استفاده مي کنند. دماي آب در حدود 10 الي 15 درجه سانتي گراد و آنيون هاي آن کلرور، بيکربنات و کاتيون هاي مهم آن کلسيم، منيزيم و پتاسيم مي باشد. داراي گاز کربنيک بوده و داراي منشاء آب معدني نيمه عميق مي باشد.

آبگرم ساري سو:

از جمله آبگرم های سرعین آبگرم ساری سو است .اين آبگرم در شهر سرعين واقع شده است. دبي آن در حدود 5 ليتر در ثانيه و جريان آب به صورت دائمي و متغير در فصول مختلف است. دماي آب در حوضچه اول 47 درجه سانتيگراد و بودار و رنگ آن کمي مايل به سبز پسته اي است و مزه آب هم کمي ترش مي باشد. آنيون هاي آن سولفات، کلرور، بيکربنات و کاتيون هاي آن سديم، پتاسيم و منيزيم مي باشد. هدايت الکتريکي آن براي 25 درجه حرارت 1290 و PH آن در حدود 2/6 و تيپ آب از نوع کلروبيکربناته سديک مي باشد.

براي دردهاي روماتيسمي، مفصلي و به طور کلي براي تسکين دردهاي عضلاني اثرات سودمندي دارد.

آبگرم حمام شفا:

حمام شفا در شهر سرعين واقع شده است. آب اين حمام از چشمه اي با آبدهي 5 ليتر در ثانيه تأمين مي گردد. دماي آب در حدود 40 درجه سانتي گراد و ظاهر آن کمي کدر، ترش مزه و بيرنگ و بي بوست. آنيون ها و کاتيون هاي مهم آن بي کربنات، کلرور، سديم، کلسيم مي باشد. هدايت الکتريکي آن براي 25 درجه حرارت 1300 و PH آن 5/6 است. آب اين چشمه در رديف آبهاي معدني کلروبيکربنات سديک قرار دارد.

از آن براي درمان مفاصل، تسکين بيماريهاي عصبي و امراض جلدي استفاده مي شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

در صورت تمایل برای پیوستن به این گفتگو
نظر دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هتل چهار ستاره پدرام

با ۴۶ واحد مجهز و مجلل به عنوان

بهترین هتل سرعین

، لوکس ترین هتل سرعین و تمیز ترین هتل سرعین اردبیل آماده میزبانی و پذیرایی از شما گردشگران عزیز میباشد. برای اطلاعات بیشتر و یا

رزرو هتل

و یا اقامت در سرعین اردبیل به صفحه

تماس با ما

مراجعه بفرمایید. همچنین میتوانید از خدمات گردشگری و

جاذبه های توریستی سرعین

هتل پدرام در مدت اقامت خود استفاده کنید.

رزرو هتل در سرعین